Hizmetlerimiz

İşinde profesyonellerin adresiyiz.

İNŞAAT

Risk tespiti yaptırmak zorunlu mu

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Ülkemizde pek çok binanın; mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından teknik gerekliliklere uygun olmadığı, özellikle beton kalitesinin çok düşük olduğu ve deprem açısından risk taşıdığı belirlenmiştir. Bu yüzden, konutunda güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır.

Eski ve yıpranmış durumda olan binalar için de risk tespit yapılacak mı?

Kanun hükümlerinden faydalanılabilmesi için malikler tarafından Bakanlığımızca lisans verilen kurum veya kuruluşlara risk tespitinin yaptırılması şarttır.

DEKORASYON

Bir alanı veya odayı dekore etmeye karar verdiyseniz, ilk yapacağınız şey renklere karar vermektir. Dekorasyonda her obje, mobilya ve aksesuarlar renkleri sayesinde kendini göstermektedir. Odanın metrekaresi ve şekli, renk seçiminde önemlidir. Örneğin, Küçük bir odanız varsa, mümkün olduğunca koyu tonlardan uzak durmakta fayda vardır. Koyu renkler alanları daha küçük ve dar göstereceğinden, açık tonlara kaymakta fayda vardır. Bej, krem, toprak tonları genelde nötr tonlardır. Kendi içlerinde tonlara ayrılırlar ve renk paletleri geniştir. Bu nedenle, bu tonları duvarlarda kullanıp canlı koltuk renkleri ya da aksesuarlar ile destekleyerek, harika bir tarz yaratabilirsiniz. Bu dekorasyonun küçük bir hilesidir. Eğer odaya bir derinlik vermek istiyorsanız, bir duvarı koyu, diğer duvarı o tonun bir iki ton açığı bir renk ile boyayabilirsiniz. Bu uygulama, odaya derinlik ve genişlik hissi verecektir. Bir diğer dekorasyon hilesi ise aynalardır. Ayna, bulunduğu ortamdaki her şeyi yansıttığı gibi, özellikle gün ışığını çok iyi yansıtır. Bu nedenle, sıkışık bir odaya yerleşen bir ayna ortama ferahlık ve aydınlık hissi verecektir. Özellikle, dar olan alanlara yerleşen aynalar o alanı genişletir.

RESYORASYON

Restorasyon çalışmalarına başlamadan önce kültür varlığı, fotoğraf, video vb. tekniklerle ayrıntılı olarak belgelenir, ölçekli çizimleri yapılır, ayrıca;
 Tarihçesi,
 Estetik özellikleri ve değeri,
 Teknik özellikleri, (yapım teknikleri, malzeme ve taşıyıcı sistemi)
 Yasal statüsü,
incelenir.
Çoğu kez rölöve ile birlikte yürütülen araştırmalar kültür varlığının iyice tanınmasına olanak verir. Mimar çeşitli kaynaklardan derlediği bilgiler ışığında yapılacak restorasyonu yönlendirecek temel veriler elde eder. Sorunları çözmek için mevcut olasılıkları gözden geçirir; olumlu ve olumsuz yönlerini tartışarak, en az müdahaleyle en iyi korumayı sağlayacak yöntemi seçmeye çalışır. Yeterli ön araştırma yapılmadan uygulamaya geçilemez.

Tarihi ve arkeolojik araştırmalar:
Yapının yapım tarihi bilinmiyorsa tarihlendirme, binanın üslup, yapım tekniği, plan, cephe düzeni gibi özelliklerine bakılarak yaklaşık olarak yapılabilir.
Mimarlık tarihi kitaplarından ve çeşitli kaynaklardan yararlanılarak üzerinde çalışılan eserin aynı dönemde yapılmış diğer yapılar hakkında bilgi sağlanır, karşılaştırmalı bir değerlendirmeye gidilebilir.
Yapının zaman içinde geçirdiği deprem, yangın ve onarımları saptamak, ilk durumunu anlayabilmek için tarih kitaplarına ve arşivlere bakmak gerekir.
Bazı kültür varlıkları, mimari dönemler ve üsluplar üzerine, ayrıntılı araştırmalar mevcuttur. Belirli yapı tipleriyle ilgili eserlere dayanarak bugün değişikliğe uğramış yapıların eski durumları saptanabilir.
Eski dergi, gazete ve filmler kentsel çevre ile ilgili zengin açıklama ve görsel malzeme sunan değerli kaynaklardır.
Eski fotoğraflar tarihi binaların ve kentlerin geçmişteki durumlarını anlamak için en sık başvurulan belgelerdir. Bu teknik olanağın ortaya çıkışından önceki döneme ait minyatürler, gravürler, eskizler, suluboya resimler, yağlıboya tablolar da kentsel doku ve mimari karakter, meydan ve sokak oluşumları, binaların cephelerinde kullanılan renkler, çatı biçimleri ile genel görünümü etkileyen ağaç türleri hakkında fikir verirler.
Eski haritalar da kültür varlığı ve çevresindeki sokak dokusu ve yapılar hakkında ayrıntılı bilgi sunarlar.

TADİLAT

Yapılar projelendirilirken kullanım amaçlarına göre hesap katsayıları belirlenir. Bu katsayılar belirlenirken yapıların servis (kullanım) ömürleri de dikkate alınmaktadır. Bir yapının öngörülen yaşa kadar güvenle hizmet verebilmesi için, projesinin ilgili standart ve yönetmeliklere uygun hazırlanması ve projesine uygun imal edilmesi gerekir.

Binaları kullanılış tarzlarına göre, konutlar, işyerleri ve özellik gösteren yapılar olarak sınıflandırıyoruz. Ayrıca taşıyıcı sistem tipine göre, betonarme karkas, çelik karkas, yığma, yarı yığma, kerpiç ve ahşap binalar olarak genel bir sınıflandırmaya tabi tutuyoruz. Ülkemizde yapı stokunun çok büyük bir bölümünü, betonarme karkas ve yığma taşıyıcı sisteme sahip konut tipi yapılar oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere, bina maliyet bedeli, binanın dıştan dışa yüzölçümü ile metrekare inşaat maliyetinin çarpılması suretiyle bulunur. Bu bedel yaklaşık olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yaklaşık birim maliyetlerden faydalanılarak bulunabilir.

|