Cephe Çalışmaları

teknik-iş

Bina cepheleriniz için boya ve sıva uygulamaları, ısı izolasyon uygulamaları.

Mimari yapılaşma süreci, gün geçtikçe daha fazla insanların dikkatini çekmiştir.Zamanın teknolojinin gelişmelerini kullanırken her dönem kendi içerisinde yeni uygulamalar, yeni yapı malzemeleri kullanılırken, yeni girişimler ve yeni arayışların içine girilmiştir.Tabi ki bu gelişimlerden en çok etkilenen ögelerden biri de dış cepheler olmuştur.Zaman geçtikçe, teknoloji geliştikçe yeni mimari akımlar ve yeni cephe sistemleri karşımıza çıkmaktadır.

Bazı malzemelerin özellikleri açısından su emme katsayısının düşüklüğü, rüzgar yükleri ve dış ortam mukavemeti, ısı yalıtım sistemlerine elverişliliği, radyasyon yaymaması, mevsimsel ısı değişikliklerinden etkilenmemesi yüz yıllarca rengi ve dokusunda değişiklik olmaması ve bakıma ihtiyaç duymamasıyla, estetik kadar fiziksel şartların ve konforun yaratılmasında büyük kolaylık ve avantajlar sağlamaktadır.

Uygulama kolaylığı, renk ve ton farkı olmaması, detay çözüm rahatlıkları mimari açıdan tercihe sebep olmaktadır. Tarihsel süreci içerisinde mimari ve dış cephe sistemlerinin geliştirilmesi, yeni yöntem ve tekniklerin uygulanmasında bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da birçok konuda kendini geliştirecektir.

Cephe Çalışmalarının Avantajları;

 • Bina yüzeyinde tespit edilen sorunlar, yeni cephe sayesinde ortadan kaldırılır.
 • Bina yüzeyinde yeni cephe ile bina arsında ısı, su, ses, yalıtımı rahatça yapılabilir.
 • İsteğe göre eski halinden her anlamda farklı bir cephe yapılmasına olanak sağlar.
 • Depreme karşı emniyetli bir cephe yapılır.
 • Derz aralarından kusmalar yapmaz.
 • Hava sirkülasyonu imkanı sağlar, rutubeti önler.
 • Montaj kolaylığı sağlar. 

Dış cephe mantolama, işinde uzman firmalar ve kalifiye teknisyenler ile birlikte yaşadığınız binaya uygulandığında, ısınma tutarlarınızdaki ciddi bir düşüşe tanık olabilirsiniz. Dış cephe mantolaması  ile yüksek gürültüye maruz kaldığınız bir noktada yaşıyorsanız, bu problem de ortadan kalkacaktır.Eğer ısınma giderleriniz olağanın üstünde geliyorsa, evinizin dış cephe yalıtımında bir problem vardır ve dış cephe mantolamasını kesinlikle tavsiye edebiliriz.

Yapı genelinde elde edilen enerji verimliliği, işletme giderlerini bina ömrü boyunca düşürürken bina değerini artırmakta ve aynı zamanda bina sakinlerine de konforlu bir yaşam alanı sunmaktadır. Bu sebeple yalıtım seviyesinin artması, yaşam alanlarımızın daha enerji verimli, sürdürülebilir ve fonksiyonel olmasını sağlar.

1. Isıl Konfor

Isı yalıtımı sayesinde yaşam alanının her noktasında homojen bir sıcaklık sağlanarak ısıtma ve soğutma ihtiyaçları azaltılır. Böylece hem konforlu hem de sağlıklı yaşam alanları oluşturulur.

2. Isı Kayıp ve Kazançlarının Azaltılması

Dış cephe ısı yalıtımı yapılmamış yapıların cephelerinden aşırı derecede ısı kaçakları ya da kazançları meydana gelebilir ve eğer bu problem ortadan kaldırılmazsa büyük miktarda enerji tüketimi ve dolaylı maliyetlerine sebep olur. Dış cephe mantolama sistemi, yapının dış çevresinde hava sızdırmaz bir bariyer oluşturarak hava kayıp/kazançlarına neden olan tüm boşluk, kılcal çatlak vb. kısımları mühürler.

3. Yoğuşmanın Önlenmesi

Katmanlar arası yoğuşma, yapı içinde bulunan sıcak ve nemli havanın, yapısal bölümlere sızıp soğuk bir yüzey ile karşılaşması ve bünyesindeki su buharı taşıma kapasitesinin düşmesi sonucu katman yüzeyinde yoğunlaşmasıdır.

Yapı bünyesine dış cephe mantolama sistemi uygulanması, katmanlar arası yoğuşmanın oluşmasını engeller, çünkü yoğuşma noktası sıcaklığı, yalıtımlı yapının dış cephesine doğru kayar ve iç katmanlarda yoğuşma riski ortadan kalkar. Buhar geçirimli bir yalıtım malzemesinin kullanımı, su buharının geçirimine imkan tanıyarak yapının nefes almasını sağlayarak yoğuşma riskini daha da azaltır.

4. Isı Köprülerinin Ortadan Kaldırılması

Dış cephe mantolama sistemi, uygulandığı yapının dış çevresinde sürekli bir katman oluşturduğu için, mevcut yapılarda ısı köprüleri büyük oranda azaltılırken, yeni yapılarda neredeyse tamamen ortadan kaldırılır. Bu sebeple, var olan ısı köprülerini (örnek. dış kiriş ve kolon birleşim noktalarını) yalıtım ile kaplamak, kaydadeğer ısı kayıplarını engeller ve yoğuşma riskini önler.

5. Duvarlarda Rutubet Oluşumunun Önlenmesi

Mevcut dış duvarlarda meydana gelen rutubetin büyük bir kısmı nem penetrasyonu, nem artımı veya yoğuşma (özellikle yüzey yoğuşması) kaynaklı meydana gelmektedir. Bu durum cephe duvarlarında küf veya mantar oluşumuna sebep olur. Özellikle bina dış duvarlarında yapılacak dış cephe ısı yalıtım sistemi ile ısıl dengenin kurulması ve mevcut yapı bileşenlerinde yenileme çalışmaları (örnek.eksik veya hasarlı sıvaların yenilenmesi, kötü durumdaki harçların kazınması ve yeniden uygulanması, vb.) yapı cephesinde uzun süreli koruma sağlar.

6. Yangın Koruma Performansı

Mineral yün ile yapılan dış cephe yalıtım sistemi uygulamaları, yapısal yangın koruma gerekliliklerini en üst düzeyde karşılamaktadır. Taşyünü yalıtım levhası kullanılan sistemler, EUROCLASS –Avrupa Harmonize Sınıflandırma Sistemi– normlarına göre en yüksek yanmazlık sınıfı A1 sınıfındadır.

7. Gürültünün Önlenmesi

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri yapılarına göre, belli derecelere kadar hava oluşumlu gürültü yalıtımı sağlayarak yapı içerisindeki yaşam kalitesini kaydadeğer şekilde artırmaktadır.

Mineral Yün ile Dış Cephe Mantolama Sisteminin Faydaları

Knauf Insulation dış cephe mantolama levhaları, yapılarda dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında geniş yelpazede faydalar sunmaktadır.

Ürünlerimiz, benzersiz yangın performansına, mükemmel akustik ve termal yalıtım özellikleri yanında laboratuvar koşullarında dizayn edilmiş dayanım performansları ile dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında en mükemmel çözümü sunmaktadır.

Knauf Insulation FKD ve FKD-S Mineral Yün Isı Yalıtım Levhalarının Faydaları

 • Enerjiyi korur. Düşük enerji maliyeti ve karbon salınımı sağlar.
 • Mükemmel termal konfor için maksimum yalıtım performansı gösterir.
 • Yangına karşı maksimum dayanıma sahip ve yanmazdır. Avrupa Birliği tarafından oluşturulan  “Yapı Malzemelerinde Yangına Karşı Dayanım Performans Sistemi”
 • Çok yüksek çalışma sıcaklığına sahiptir. Yapılarda yüksek yangın koruması gerektiren uygulamalarda ve aşırı yüksek sıcaklıklarda termal performans gerektiren uygulamalarda kullanım için idealdir.
 • Mükemmel ses yalıtımı sağlar.
 • Sürdürülebilirliğe sahiptir.

Dış Cephe Mantolama Sistemi Bileşenleri

Dış cephe mantolama sistemi, birbiriyle uyumlu çalışan spesifik yapı malzemelerinin belirli bir sırada bina dış cephesine uygulanması ile oluşan ve binanın tüm dış kabuğunu çepeçevre saran yalıtım katmanıdır.

Mantolama sistem bileşenleri genel hatları ile aşağıdaki yapı malzemelerinden oluşur.

 • Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı
 • Isı Yalıtım Levhası
 • Isı Yalıtım Levhası Dübelleri
 • İlk Kat Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı
 • Kimyasal Etkilere Karşı Dayanıklı Fiber Glass Donatı Filesi
 • Köşe, Kenar ve Cephe Profilleri
 • Son Kat Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı
 • Son Kat Kaplama Yüzey Astarı
 • Dekoratif Kaplamalar ve/veya Sisteme Uygun Dış Cephe Boyası

Dış Cephe Isı Yalıtım Uygulaması

1. Uygulama Yüzey Hazırlığı

 • Dış cephe ısı yalıtım uygulamasına başlamadan önce uygulama yapılacak yüzeyin mekanik sağlamlığı ve uygulamaya uygunluğu kontrol edilmelidir. Yeni yapılarda duvar dış yüzeyleri basınçlı su ile temizlenmeli ve eski yapılarda yüzey üzerinde bulunabilecek; toz, kir, yağ, harç kalıntıları veya parçacıklar var ise arındırılmalıdır.
 • Dış cephe ısı yalıtım uygulaması, yüzey ve ortam sıcaklığının +5oC üzerinde ve +30oC altında olduğu koşullarda yapılmalıdır.
 • Eski yapılarda uygulama yüzeyi üzerinde bulunabilecek sıvalar, kabarmalar, çatlaklar kazınmalı ve gerekli noktalar, yüzey yapısına uygun mekanik özellikte ve kalınlıkta tamir harcı ile tamir edilmelidir.
|