Metallerin ve Ahşapların Renovasyonu

teknik-iş-inşaat-renovasyon

Cephe veya genel mekanlarda bulunan, üzeri boya kaplı metal ve ahşap yüzeylerin kimyasal, yakma ve mekanik yollar ile temizlenmesi.

Şeffaf koruyucu sürülmesi uygulamaları renovasyonun işlemlerinden birkaçıdır.

İngilizce anlamı renewation olan terim aslen bir Mimarlık terimidir. Türkçe’miz deki anlamı ise bir yapının belli kısımlarının korunarak yenilenmesi anlamında kullanılmaktadır.

Renovasyon, tarihi eser niteliği taşımayan yapıların onarım, tadilat, tamirat vs işlerine bir takım mimarlarca verilen isimdir.

Bu işlem bir yapının eskimiş, yıpranmış kısımlarının korunarak yenilenmesidir.Yenilenme kısmına gelince bu işlemlerden bir kaçı da şunlardır;

  • Taşlama
  • Cilalama
  • Yüzey Kaplama
  • Eski Parçaların Renovasyonu

Zamanla değişen yaşam biçimi ve ona bağıl istekler nedeniyle bir çok tarihi yapı özgün işlevini yitirmekte, ilk yapılış amacından farklı bir işleve hizmet etmek için uyarlanmaktadır. Hamam, kervansaray, tekke, manastır gibi tarihi yapı türleri ancak özel durumlarda özgün işlevlerini sürdürdüklerinden, bu yapı türlerinin farklı amaçlarIa kullanılmaları zorunlu olmaktadır. Konut, otel gibi işlevleri günümüzde de geçerli olan binalar ise bugün yapılan benzerlerinin konfor koşullarını sunmaktan uzak olduklarından, işlevsel olarak eskiyerek standart altı kalmakta, güncelleştirme yapılmadığında, terk edilerek harap olmaktadır. Yeniden işlevlendirme eski binaların yıkımdan kurtarılması için bir araçtır.

Yeniden işlevlendirilmesi büyük zorlamalar getirecek olan tarihi binaların müzeye dönüştürülmesi yoluna gidilmektedir. Özel mülkiyete geçmiş olan hamam, tekke gibi vakıf yapılarının yeniden işlevlendirilmeleri, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni kullanım zorlamasıyla eklenen ara katlar, duvarlara açılan yeni geçitler özgün mekansal özellikleri zedelemektedir.

Çevresel özellikleri nedeniyle korunması istenen yapıların yeniden kullanımlarında, yeni işlevin dış görünümü bozmadan gerçekleştirilmesi arzu edilir. Bu binaların kurtarılması için tek ekonomik yol olan yeniden kullanım sırasında, iç düzenlemede daha esnek uygulamalara gidilmesi söz konusudur. Yangın, bakımsızlık nedeniyle döşeme ve tavanlarını yitirmiş ve ilk tasarıma ait yeterli veri bulunamayan 2. grup yapılarda, yeni bir iç düzenleme yapılmasına izin verilebilir. Çok önemli plan ve iç mekan değerlerine sahip olan yapılarda ise yeni kullanıma elverişli, serbest iç düzenlemeler uygulanmaktan çok tarihi mekanların anısını sürdüren düzenlemelere gidilmesi uygun olur.

|