Tadilat

Estetik ve teknik uyumuyla oluşan birlikteliğinin, Mimari Tasarımlar ve Renk çeşitleriyle, AB Standartlarına uyumu ve kalitesi ile sektördeki faaliyetlerine devam etmektedir.Gergi tavan sistemleri yaratıcı,şık ve bir o kadar da kaliteli gergi sistemlerini siz değerli müşterilerine sunmaktadır.İsterseniz havuz feraflığı mekanlarınızın atmosferini değiştirebilirsiniz.

Ev veya işyerlerine kullanım alanlarına göre göze en iyi hitap eden şıklık ve görsellik bakımından yapılan iyileştirme ve yenileme çalışmalarının tamamına verilen isimdir. Dekorasyon çalışmaları her yıl değişmektedir. Tarih boyunca insanın yaşadığı mekanlar üzerinde çok gelişmeler kaydedilmiş ve bu gelişmeler sonucunda bir çok tasarımlar ortaya çıkmıştır Amaç, yaratıcı tasarımlarla insanın kendine olan güvenini aşabilmek, farklılaşmaktır

Bugün için çoğunlukla dekorasyon firmaları tarafından iş kolu haline gelmiş bulunan Dekorasyon olgusu, süsleme sanatı olarak da tanımlanabilir Yaşanılan mekanların insan hayatına renk katması, doğaya bakış açısıyla doğru orantılı olarak değişiklik göstermektedir.

Yapıyı oluşturan malzemelerin ve elemanların çoğalması ve karmaşıklaşması, bağlantı ve birleşmelerin zamanla yarattığı sorunlar, yapının kullanılmaya alınmasından sonra farklılaşmasına yol açmaktadır. Acaba, bir yapının mimarı zaman içinde meydana gelen bu değişiklikleri ne denli dikkate alıyor? Tasarladığı ve gerçekleştirdiği bir yapı üzerinde meydana gelen farklılaşmalara ne denli hâkim olabiliyor? Mimari sadece bir yapı yapma faaliyeti midir? Yoksa bir mimar felsefi kaygılar içerisinde sonuna kadar hâkim olamadığı bir süreci mi başlatıyor?

Doğal çevrenin etkileri, bir yapının dış yüzeyini oluşturan malzemeleri zaman içinde tahrip eder. Tahribatın devam etmesine müdahale edilmediği sürece malzemelerin zayıflamasına ve nihayetinde yapının çözülmesine neden olabilir. Yapının harap olması mimar, mühendis veya mal sahibi tarafından hiç arzu edilebilir bir olgu değildir. Bu sonucu engellemek için veya meydana gelmesini geciktirmek için yapılarda bakım yapmak gerekir.  Bakım, en geniş anlamında bir tazelenmenin ortaya çıkmasıdır ve hem koruma hem de yenisiyle değiştirme işlerini içerir.

Yapay çevrenin matematiğinde yıpranma, bir çıkarma işlemi, eksi olup, yeni bitirilmiş köşelerin, yüzeylerin ve renklerin yağmur, rüzgar ve güneş tarafından “alınıp götürülmesi” işlemini gerçekleştirir. Yıpranma süreci, daima iz bırakır ve bu izler bazen istenebilir. Bu anlamda yığma kerpiç binalarda yıpranma, tuğlalarının yumuşaklaşmış hatlarıyla, yosun kaplı taşlarıyla ve yıllanmış ahşabıyla yaşlanmış durumdaki binaları takdir eden romantik yaklaşımlarda söz konusu olabilir.

Yıpranmayı veya yaşlanmayı sadece çözülmesi bir sorun olarak görmek, fazla umursanacak bir şey değilmiş gibi davranmak, oluşumunun kaçınılmazlığının bilinciyle, onu tasarlarken dikkate alınamaz mı? Yapının inşasından sonra yıpranışından kaynaklanan sonu gelmez bozulma hali, yapının sürekli olarak başkalaşımı ön görülebilir mi?

İlk modern binalardaki yıpranmanın neden olduğu malzeme bozulmaları, yakın zamanlardaki binaların daha verimli ve bu türden bozulmalara daha dayanıklı olarak inşa edilmelerine neden olmaktadır. Malzeme hataları bölgesel farklılıklar göstermektedir. Her yerin iklim koşulları kendine özgü sorunlar doğurmaktadır. “İşlevsel Bozulma”  malzemelerin yıpranma ve aşınması, ayrışması, dağılmasıdır. İklimlerin olumsuz etkileri sonucu yüzeylerin aşınması ve kir birikmesi, yapıda estetik bozulma olarak adlandırılmaktadır.

Geleneksel binalarda bozulma, yapının doğrudan doğruya yağmur suyu ile temasını kısıtlanarak gerçekleştirilmekteydi. Burada özellikle yapıyı tasarlayan Mimarın, yapıda yıpranma ve bozulmayı önleyici tedbirler alması ön görülerde bulunması yaratıcılığıyla doğrudan ilişkilidir.  İster çağdaş ister modern binalarda olsun taş ve tuğla kullanımında havanın etkilerine maruz kalacak yüzeyler kalınlaşmaktadır. Yani, bir yüzeyin yıpranma nedeni ile aşınması, aynı malzemenin dış etkilere maruz kalacak yeni yüzeyler çıkarmasına neden olacaktır.

Yapılar projelendirilirken kullanım amaçlarına göre hesap katsayıları belirlenir. Bu katsayılar belirlenirken yapıların servis (kullanım) ömürleri de dikkate alınmaktadır. Bir yapının öngörülen yaşa kadar güvenle hizmet verebilmesi için, projesinin ilgili standart ve yönetmeliklere uygun hazırlanması ve projesine uygun imal edilmesi gerekir.

Binaları kullanılış tarzlarına göre, konutlar, işyerleri ve özellik gösteren yapılar olarak sınıflandırıyoruz. Ayrıca taşıyıcı sistem tipine göre, betonarme karkas, çelik karkas, yığma, yarı yığma, kerpiç ve ahşap binalar olarak genel bir sınıflandırmaya tabi tutuyoruz. Ülkemizde yapı stokunun çok büyük bir bölümünü, betonarme karkas ve yığma taşıyıcı sisteme sahip konut tipi yapılar oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere, bina maliyet bedeli, binanın dıştan dışa yüzölçümü ile metrekare inşaat maliyetinin çarpılması suretiyle bulunur. Bu bedel yaklaşık olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yaklaşık birim maliyetlerden faydalanılarak bulunabilir.

|